Pengangguran Dan Kemiskinan Perspektif Ekonomi Islam

  • Holil Nawawi STIS Miftahul Ulum

Abstract

Artikel ini fokus pada pengentasan kemiskinan perspektif Ekonomi Islam, yang telah banyak disebutkan dalam al-qur’an dan hadist. Sebagian orang menganggap kemiskinan bukanlah suatu masalah yang perlu di khawatirkan karena itu semua adalah takdir dari Allah SWT yang harus dihadapi sebagai ujian dalam hidup, namun pada hakikatnya Islam tidak pernah menghendaki umatnya untuk menjadi miskin, Islam sangat memperhatikan kesejahteraan umatnya baik didunia ataupun di akhirat kelak.berdasarkan latar belakang tersebut, penulisan bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan Islam terhadap masalah kemiskinan ini serta bagaimana Islam  mengatasi dan mengentaskan masalah kemiskinan yang banyak melanda manusia di dunia.

Kata Kunci: Pengangguran, Kemiskinan, Pengentasan kemiskinan, Ekonomi Islam.

Published
2019-02-28
Section
Articles