Akhlak Peseta Didik Dalam Perspektif Islam

Authors

  • Siti Aisyah Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ulum Lumajang

Keywords:

Akhlak, Peserta Didik, Islam

Abstract

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang difokuskan pada kajian teoritis dan praktis tentang akhlak peserta didik dalam perpsektif Islam. Objek kajiannya pada upaya mengkaji dan mengalisis tentang kedudukan akhlak dalam perpsektif Islam, kemudian dilekatkan pada peserta didik sebagai komponen dasar dalam pendidikan Islam dan merumuskan macam-macam kahlak peserta didika dalam pendidikan Islam, dengan menggunakan pendekatan kajian kepustakaan (library research), sedangkan teknik analisis menggunakan metode content analysis terhadap sumber kepustakaan yang berisi teks/tulisan yang dijadikan sumber penelitian dalam rangka menarik kesimpulan Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa kesuksesan belajar peserta didik dalam sangat dipengaruhi oleh akhlak peserta didik, akhlak peserta didik yang dapat diidentifikasikan dalam pendidikan Islam, yakni (1) akhlak pribadi peserta didik, (2) akhlak peserta didik kepada pendidik, (3) akhlak peserta didik dalam belajar.

Downloads

Published

2023-03-01

Issue

Section

Articles